محصول جدید سانترنو

تامین درایوهای پروژه ملی سیستان برای 6 ایستگاه از این پروژه با تامین تجهیزات برای کاهش هارمونیک کمتر از 15% با تجهیزات شرکت سانترنو.

تامین الکتروموتور ضد انفجار ExnA شرکت نفت بندر عباس