شماره تماس
۰۲۱-۸۷۱۳۳
فکس۸۸۱۰۱۵۴۴ -۰۲۱


The low volt standard motors include a range of products with high efficiency and are able to ensure a real energy consumption saving in line with the standards of environmental compliance.
The electric motors consume two-thirds of the electricity used by the industry in general, ensuring significant savings.
OMES ensure significant savings and protect the environment.
The use of efficient motors is a trend in the industry worldwide, as well as in taxation resulting from the recent European directive (REGULATION -EC- No 640/2009), which obliges the use of better efficients in order to reduce energy costs and thus preserving the environment.
This indispensable necessity has conceived a new generation of electric motors with high efficiency standards that can meet the diverse needs of the market.

STANDARD ELECTRIC MOTORSNEMA MOTORS: New regulations concerning the performance.
OME is able to produce Nema motors to meet the specific demands of the US market and the Middle East, where OME has been present for years.
NEMA PREMIUM:
• - Cast Iron Series NEMA Premium Motors 1
• - 200HP, Premium Efficient, Three Phase (TEFC)

OPERATING CONDITIONS
Features:
• - Inverter Duty NEMA MG 31-15: 1 CT with 50/60 HZ
• - 36 months warranty
• - Feet removable F1, F2, F0 convertible
• - 1.25 to 365T and 1:15 SF for larger chassis
• - Box derivation rotatable 90 °
• - IP55 protection with corrosion resistant hardware
• - Resistant up to 40 ° temperature
• - Vacuum impregnation
• - Class H Insulation with "F" Class Connection
• - Tropicalisation of stator
• - Class 1, Division 2, Groups C and D
• - Reconciliation
• - 1045 Steel Shaft to 326T, 326T 4140
• - Frame 254T Regresable Bearing
• - Sealed bearings
• - One-Watt sintered brass Condensate Drains

NEMA PREMIUM MOTORS• Document
• Nema Motors
Standard IEC motors Series Low Volt OME, are particularly efficient thanks to the structural quality that ensures long life even when operating at full capacity of fans, pumps, compressors and other mechanical equipment .
The modular construction concept also provides a high degree of flexibility. All motors Standard IEC reach the highest efficiency values operating performance by offering high-level and low starting current.

IEC MOTORSThe IE1 Series Standard Low Volt motors, are three-phase asynchronous motors with cast iron body. The IE1Standard Low Volt motors are used mainly in oil industry, chemical, metallurgical, cement and paper, used in coupling pumps, fans, compressors and general machinery. OME electric motors, are particularly performing and reliable thanks to the quality of materials that ensure long life even when operating at full capacity.

OPERATING CONDITIONS
All OME electric motors have the following features as standard:
• - Ambient temperature: -15 ° C to + 40 ° C. On request you can reach 55 ° C.
• - Altitude: 1,000 m above sea level standard, special request for altitude of 2000 m
• - Rated voltage: 380V or any voltage between 220 V. - V.760.
• - Rated frequency: 50 Hz, 60 Hz.
• - Class of protection: IP54, IP55, on request IP65, IP66
• - Insulation class: F. Upon request class H.
• - Temperature rise: Class B
• - Cooling method: IC 411
• - Service: S1 (continuous).
• - Connection: star connection up to 3kW, delta-connection from 4kW and above.
Note:
• - Available terminal block at the top, right or left.
• - The motors can also be equipped with PTC, as well as the lubrication system for the frame.
• - On request SKF or NSK bearings.
• - On demand heaters, klixon.

IE1 STANDARD EFFICIENCY MOTORS

• Document
• Standard Ghisa Ie1 Ip55
• STANDARD In GHISA IE1-IE2 IP65
The new OME IE2 motors (High Efficiency) enable high energy savings and contribute to environmental friendliness. The modular design concept offers a high degree of flexibility: each motor is based on a uniform concept that applies to all world markets. The standard OME electric motors are asynchronous closed type, with external ventilation and squirrel cage rotor.
OPERATING CONDITIONS
All OME electric motors have the following features as standard:
• - They are equipped with double tropicalization made under vacuum.
• - They are in insulation class F.
• - They have a degree of protection IP 65.
• - They have a range of sizes between 56 and 450.
• - From size 56 to 132 are cast aluminum, over 132 are in cast iron.
• - On request OME can produce motor sizes 160 and 180 in aluminum.
• - They have a standard temperature range between -15 ° C and + 45 ° C. And upon customer’s request, up to 55°C for desert environment.
• - They have PTC thermal probes to 130 ° C on the three phases from size 56 to 132 and PTC & KLIXON from size 160 to 450.
• - They have up to size 225 2RS SKF bearings .
• - They have greasers with open bearings SKF from size 250 to 450.
• - They have roller bearing in front from size 250 excluding the two poles.
• - They have front and rear bearings mechanically locked to the shaft.
• - They have terminal blocks on the upper part of the motor with insulation IP 65.
• - Epoxy paint, done in the oven drying, with standard color gray RAL 7030 RoHS compliant.
• - They have multi-voltage and multi-Volt 230 / 400-280 / 480 Volt and 400 / 690-480 / 830 50/60 Hz.
• - They work in continuous service S1.
• - They are suitable for use at altitudes not exceeding 1000 meters above sea level. but can also be supplied on request up to 2000 m.
• - They are individually tested with test-load and load.

IE2 HIGH EFFICIENCY MOTORS

• Document
• STANDARD In GHISA IE1-IE2 IP65
The new OME IE3 motors allow high energy savings, compact dimensions and contribute to environmental friendliness.
The modular design concept offers a high degree of flexibility: each motor is based on a uniform concept that applies to all world markets.
The motors "Process Performance Premiun Efficiency" of OME have been developed to achieve the highest reliability requirements.
The entire range of motors "Process Performance" reaches high values of IE3efficiency basic, offering operating performance of high-level and low starting current.

OPERATING CONDITIONS
All electric motors OME have the following features as standard:
• - They are equipped with double tropicalization made under vacuum.
• - They are in insulation class F.
• - They have a degree of protection IP 65.
• - They have a range of sizes between 56 and 450.
• - From size 56 to 132 are cast aluminum, over 132 are in cast iron.
• - On request OME can produce motor sizes 160 and 180 aluminum.
• - They have a temperature range between -15 ° C and + 45 ° C.
• - They have PTC thermal probes to 130 ° C on the three phases from size 56 to 132 and PTC & KLIXON from size 160 to 450.
• - They have up to size 225 2RS SKF bearings in standard.
• - They have greasers with open bearings SKF from size 250 to 450.
• - They have front roller bearing from size 250 excluding the two poles.
• - They have front and rear bearings mechanically locked to the shaft.
• - They have terminal blocks on the upper part of the motor with insulation IP 65.
• - Epoxy paint, done in drying oven, with standard color gray RAL 7030 RoHS compliant.
• - They have multi-voltage and multi-Volt 230 / 400-280 / 480 Volt and 400 / 690-480 / 830 50/60 Hz.
• - They work in continuous service S1.
• - They are suitable for use at altitudes not exceeding 1000 meters above sea level.
• - They are individually tested with test-load and load.

partner logopartner logopartner logo

ضمانت کیفیت

 

محصـولات شـرکت سـامان گسـتر در ایـران بـا 2و 3سـال گارانتـی در پـروژه هـای مختلـف صنعتـی ایـران ، شـرکت هـای نفتـی ، گاز ، پتروشـیمی ، آب و فاضـاب ، فـولاد و .... مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت. از آنجـا کـه خدمـات پـس از فـروش کالا ضامـن بقـا و یکی از عوامل موثر برای رقابت در بازار جهانی می باشـد، شـرکت سـامان گسـتر این امر را در دسـتور کار خود قرار داده و همواره کوشـیده تا به منظور جلب رضایت و ایجاد اطمینان برای مشـتریان خدماتی شایسـته بـه مصرف کننـدگان ارائه دهد.

 

سامان گستر نماینده سانترنو ایتالیا

آخرین اخبار

شبکه های اجتماعی

تماس با ما

شماره تماس
۰۲۱-۸۷۱۳۳

آدرس دفتر

خیابان ولیعصر ، تقاطع مطهری ، خیابان فتحی شقاقی ، پلاک ۳ ، واحد ۱۰
تهران