شماره تماس
۰۲۱-۸۷۱۳۳
فکس۸۸۱۰۱۵۴۴ -۰۲۱


AC/DC digital converter,Two quadrant DCREG2,Four quadrant DCREG4
• رنج توان 10-4500A 2.4-3200kW
• رنج گسترده ولتاژ ورودی 200 - 690 Vac
• فرکانس ورودی 50 - 60 Hz
• تمام دیجیتال
• سازگاری کامل با نرم افزار ارتباطی "REMOTE DRIVE" جهت کنترل از راه دور

مشخصات فنی
• کالیبره کردن اتوماتیک جریان و سرعت (برای کاهش خطای احتمالی و زمان نصب)
• مبدل فیلد هنگام توقف موتور (فیلد economy)
• تقویت فیلد (افزایش گشتاور راه اندازی موتور)
• کنترل پیش بینی شده (افزایش پاسخ دینامیکی موتور)
• مولتی متر داخلی
• قابلیت داشتن شیب های متفاوت
• شیب S
• قابلیت دریافت فید بک ازتاکو، انکدر و آرمیچر
• تغییر اتوماتیک فیدبک به روی آرمیچر در هنگام قطع انکدر و تاکو (عملکرد ایمن)
• کنترل حد جریان در حالت پله ای یا هایپربولیک
• سرعت 7 مرحله ای
• کنترل موتور با سرعت کم و یکنواخت
• ریست اتوماتیک آلارم ها
• پتانسیومتر دیجیتال داخلی
• تایمر فعال برای خروجی های دیجیتال
• کنترل از طریق صفحه کلید
• غیر حساس نسبت به جابجایی فاز ها
• ورودی ولتاژ جداگانه برای مدار کنترل و قدرت
• 8 ورودی دیجیتال قابل برنامه ریزی
• 0±10 Vdc,0(4)-20mA 4 ورودی آنالوگ قابل برنامه ریزی
• ورودی انکدر دو جهته
• وردی تاکو
• 5 خروجی رله ای قابل برنامه ریزی
• ولتاژ کمکی 24Vdc،±10Vdc،5Vdc
• 1 خروجی سرعت آنالوگ 10Vdc±
• 1 خروجی جریان آنالوگ
• 0±10 Vdc,0(4)-20mA 2 خروجی آنالوگ قابل برنامه ریزی
• فیلتر EMC سازگار با استاندارد EN 61800-3 2nd ed

تجهیزات جانبی
• نرم افزار REMOTE DRIVE
• کیت کنترل از راه دور صفحه کلید (با برد 5 متر)
• پورت RS232/485
• MODBUS RTU 115, 2Kbps
• Profibus DP12mbps, CanBus , Device Net etc
• درجه حفاظت: IP20
• چوک های ورودی
• فیوزهای تند کار
• CU400 Clampining unit for electromagnets

 

 

 

partner logopartner logopartner logo

ضمانت کیفیت

 

محصـولات شـرکت سـامان گسـتر در ایـران بـا 2و 3سـال گارانتـی در پـروژه هـای مختلـف صنعتـی ایـران ، شـرکت هـای نفتـی ، گاز ، پتروشـیمی ، آب و فاضـاب ، فـولاد و .... مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت. از آنجـا کـه خدمـات پـس از فـروش کالا ضامـن بقـا و یکی از عوامل موثر برای رقابت در بازار جهانی می باشـد، شـرکت سـامان گسـتر این امر را در دسـتور کار خود قرار داده و همواره کوشـیده تا به منظور جلب رضایت و ایجاد اطمینان برای مشـتریان خدماتی شایسـته بـه مصرف کننـدگان ارائه دهد.

 

سامان گستر نماینده سانترنو ایتالیا

آخرین اخبار

شبکه های اجتماعی

تماس با ما

شماره تماس
۰۲۱-۸۷۱۳۳

آدرس دفتر

خیابان ولیعصر ، تقاطع مطهری ، خیابان فتحی شقاقی ، پلاک ۳ ، واحد ۱۰
تهران