شماره تماس
۰۲۱-۸۷۱۳۳
فکس۸۸۱۰۱۵۴۴ -۰۲۱


Soft start/stop statics starters medium voltage
• رنج جریان 200-630 A
• رنج ولتاژ ورودی 2300-13800 Vac
• فرکانس ورودی 50-60 Hz
• سازگاری کامل با نرم افزار ارتباطی "REMOTE DRIVE" جهت کنترل از راه دور
• 200-600Aجریان نامی از2300-15000 Vacولتاژ ورودی
• 3نوع راه انداز موتور (جریان ثابت، جریان متغیر، کنترل گشتاور)
• توقف (سریدن تا توقف، توقف نرم، نمودار کنترل پمپ، توقف اتوماتیک)
• اضافه بار مجاز %600 جریان نامی
• درجه حفاظت مدل کابینت Class A EMC،IP4
• ((-20~+50°C) بسته سفارش)0~+50°C دمای عملکرد
• درجه رطوبت از %5 تا %95
• درجه آلودگی 3
• حفاظت: افزایش/ کاهش ناگهانی ولتاژ، فرکانس شبکه، توالی فاز، اتصال کوتاه تریستور، اضافه بار موتور (مدل حرارتی)، اضافه جریان ناگهانی، افت جریان، نامتقارنی جریان، افزایش زمان راه اندازی، ولتاژ ورودی، خطای کمکی
• (1×RS485 Modbus-RTU) ارتباط: 5 ورودی کنترل از راه دور (3 عدد ثابت، 2 عدد قابل برنامه ریزی)، 6 خروجی رله (3 عدد ثابت 3 عدد قابل برنامه ریزی) خروجی آنالوگ (1 عدد قابل برنامه ریزی)، خروجی سری
• ارتباط با کاربر: نمایشگر ،2X20LCD راه اندازی/ توقف/ ریست دستی، کنترل از راه دور، LED نمایش دهنده وضعیت راه انداز، ثبت کننده وقایع (99 وضعیت آخر به همراه تاریخ و زمان)، ثبت خطا (60 خطای آخر به همراه تاریخ و زمان)، شمارنده ها (تعداد راه اندازی ها، ساعات کاری، انرژی بر حسب kWh)، اندازه گیری پارامترها (جریان، ولتاژ، ضریب توان، انرژی بر حسب kWh)، صفحه نمایش پارامترها با قابلیت برنامه ریزی، حفاظت توسط کلمه رمز

تجهیزات جانبی
• رابط RTU
• رابط PT100
• رابط Profibus
• رابط Device Net
• کنترول موتور سنکرون
• نرم افزار کنترل از راه دور رادیو
• اپراتور کنترل از راه دور
• تراسفورمر تغذیه مدار کنترل
• حفاظت در برابر خطای زمین

 

partner logopartner logopartner logo

ضمانت کیفیت

 

محصـولات شـرکت سـامان گسـتر در ایـران بـا 2و 3سـال گارانتـی در پـروژه هـای مختلـف صنعتـی ایـران ، شـرکت هـای نفتـی ، گاز ، پتروشـیمی ، آب و فاضـاب ، فـولاد و .... مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت. از آنجـا کـه خدمـات پـس از فـروش کالا ضامـن بقـا و یکی از عوامل موثر برای رقابت در بازار جهانی می باشـد، شـرکت سـامان گسـتر این امر را در دسـتور کار خود قرار داده و همواره کوشـیده تا به منظور جلب رضایت و ایجاد اطمینان برای مشـتریان خدماتی شایسـته بـه مصرف کننـدگان ارائه دهد.

 

سامان گستر نماینده سانترنو ایتالیا

آخرین اخبار

شبکه های اجتماعی

تماس با ما

شماره تماس
۰۲۱-۸۷۱۳۳

آدرس دفتر

خیابان ولیعصر ، تقاطع مطهری ، خیابان فتحی شقاقی ، پلاک ۳ ، واحد ۱۰
تهران