شماره تماس
۰۲۱-۸۷۱۳۳
فکس۸۸۱۰۱۵۴۴ -۰۲۱

Soft start/stop static starters for three-phase A-synchronous motors
سری ASAB راه انداز های پیشرفته دیجیتالی مناسب برای موتور هایی با توان7kWتا800kW می باشند. راه انداز های نرمASAB با ایجاد سیستم حفاظتی مناسب برای رنج گسترده ای از موتور ها سبب عملکرد قابل اطمینان در کاربردهای مختلف می شوند.

مشخصات فنی
• AAC (سازگار با سیستم کنترل شتاب افزاینده)
• کنترل شیب راه اندازی
• جریان ثابت
• شیب جریان
• توقف نرم براساس نمودار شیب ولتاژ زمانبندی شده
• دارای سیستم ترمز
• 23-1600 A رنج جریان
• 380-690 Vac رنج ولتاژ
• 200-525 Vac رنج ولتاژ
• دارای سیستم بای پس داخلی تا 1000A
• سیم بندی داخلی مثلث (تشخیص خودکار)
• ورودی های کنترل از راه دور (3عدد ثابت 1عدد قابل برنامه ریزی)
• خروجی های رله ای (3 عدد قابل برنامه ریزی)
• خروجی آنالوگ
• با قابلیت ارتباط Net Device, Modbus,Profibus
• نمایش پارامتر به صورت چند زبانه
• صفحه نمایش چند حالته با کیفیت گرافیکی عالی
• ثبت تاریخ و زمان وقایع
• دارای شمارنده (تعداد راه اندازی ها ، ساعات کاری، مصرف انرژی بر حسب Kwh)
• نمایش پارامتر ها (جریان ، ولتاژ، ضریب توان، انرژی بر حسبKwh)
• صفحه نمایش قابل برنامه ریزی
• اضافه بار موتور
• افزایش زمان راه اندازی
• افت جریان
• اضافه جریان ناگهانی
• نامتقارنی جریان
• فرکانس شبکه
• خطای ورودی
• دمای موتور (ترمیستور موتور)
• ولتاژ ورودی
• توالی فاز

 

 

partner logopartner logopartner logo

ضمانت کیفیت

 

محصـولات شـرکت سـامان گسـتر در ایـران بـا 2و 3سـال گارانتـی در پـروژه هـای مختلـف صنعتـی ایـران ، شـرکت هـای نفتـی ، گاز ، پتروشـیمی ، آب و فاضـاب ، فـولاد و .... مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت. از آنجـا کـه خدمـات پـس از فـروش کالا ضامـن بقـا و یکی از عوامل موثر برای رقابت در بازار جهانی می باشـد، شـرکت سـامان گسـتر این امر را در دسـتور کار خود قرار داده و همواره کوشـیده تا به منظور جلب رضایت و ایجاد اطمینان برای مشـتریان خدماتی شایسـته بـه مصرف کننـدگان ارائه دهد.

 

سامان گستر نماینده سانترنو ایتالیا

آخرین اخبار

شبکه های اجتماعی

تماس با ما

شماره تماس
۰۲۱-۸۷۱۳۳

آدرس دفتر

خیابان ولیعصر ، تقاطع مطهری ، خیابان فتحی شقاقی ، پلاک ۳ ، واحد ۱۰
تهران