تلفن : ۸۷۱۳۳ -۰۲۱

فکس : ۸۸۱۰۱۵۴۴ -۰۲۱

 

شـرکت سـانترنو بـا داشـتن لابراتوارهـای مجهـز و با بکارگیری نیروهـای متخصص از ملیتهای مختلف در سـال ۱۹۷۰ فعالیت خـود را در زمینـه اتوماسـیون صنعتـی آغـاز نمـود و در ابتـدا با طراحی و تولید دسـتگاههای کنتـرل دور موتورهای DCتوانسـت گوی رقابـت را از شـرکت هـای دیگـر ربـوده و به عنـوان مرجع ایفای نقـش نماید.
در دهه هشـتاد میلادی و پس از مطالعات فراوان توانسـت محصولات جدید خود را در زمینه کنترل دور موتورهای ACطراحی و وارد بازار نماید.
بـا افزایـش قیمـت انـرژی هـای فسـیلی و مطرح شـدن اسـتفاده از انرژی هـای نوین و پایدار در جهان ، شـرکت سـانترنو قـدم در عرصه ای جدیـد نهـاده و در کنـار تولیـد دسـتگاههای کنتـرل دور موتورهـای ACو DCفعالیت خـود را در زمینه تولید مبدل های خورشـیدی و بـادی آغـاز نمـوده و با اسـتفاده از تخصص کارشناسـان مجرب و همچنین مراکز دانشـگاهی ،توانسـت به عنـوان مرجع این تکنولوژی درایتالیـا و در سـالهای بعـد در اروپـا و امریـکا مطـرح شـود تـا جائیکـه امـروزه به عنـوان بزرگترین تولید کننـده و مجـری در زمینه ایجاد نیـروگاه هـای خورشـیدی در جهـان مـی باشـد.محصولات شـرکت سـانترنو با داشـتن ۲ تـا ۵ سـال وارانتـی ارائه مـی گردد.گواهینامه های دریافتی این شـرکت تائیدی بر عملکرد و کیفیت محصولات SANTERNOبوده و تمامی محصولات تولیدی سـانترنو مطابق با اسـتانداردهای جهانـی و دارای گواهینامـه های معتبر بین المللی می باشـند.
یکی از دلائل انتخاب شـرکت سـانترنو توسـط شـرکت سـامان گسـتر ، مجموعه کاملی از محصولات است که شـرکت سانترنو در زمینه اتوماسـیون صنعتی ارائه میدهد.شرکت سانترنو دارای:
دستگاه های کنترل دور موتورهای AC (MV-LV)
دستگاههای کنترل دور موتورهایDC
راه اندازهای نرم (MV-LV (SOFT STARTS

   
 

کمپانی OMEدر سال ۱۹۶۰ توسط خانواده Orsatti تاسیس و فعالیت خود را به طور انحصاری در زمینه الکتروموتور ، بخصوص الکتروموتورهای آسنکرون سه فاز ادامه داده است.
تجربه ، تکنولوژی و دانش ۴۰ ساله ایتالیایی ها در این زمینه عاملی مهم در کیفیت OME بوده است.
با داشتن بیش از ۴۰ سال تجربه در زمینه تولید الکتروموتورهای ضد انفجار و الکتروموتورهای خاص در سطوح ولتاژی پائین ، متوسط و بالا ودرراستای اهداف مشتری مداری ، کنترل کیفی دستگاههای تولیدی خود را با بازدهی بالا توسط تکنسین های متخصص انجام میدهد.
تمامی الکتروموتورهای OMEبراساس نیاز مشتری و مطابق با استانداردهای اروپائی MCE UNEL که پارامترهای بین المللی را در جزئیات ساخت تعریف می کند ساخته میشود.برخی گواهینامه های معتبر OMEعبارتند از
گواهینامه ISO 9001 / VISION 2000 به عنوان تولید کننده از انیستیتو RIN
گواهینامه ISO 9001 با برگشت از فروش کمتر از% 0.01 ناشی از ایرادات ساخت
رضایت نامه اروپایی سازگاری با محیط زیست
شاخصه های اروپایی KVOTO TREATY & ENEA ADDRESS جهت تولید موتورها با بازدهی بالا
تولید کننده رده سوم موتورهایA 
تولید کننده رده دوم موتورهای ضد انفجارADP
تولید موتور جهت کاربرد در صنایع دریائی

 

تولید محصولات سانترنو در ایران

شرکت سامان گسترطبا مهر ارس اولین تولید کننده درایو تحت لیسانس یک شرکت اروپایی در ایران می باشد که از سال ۱۳۹۶ با توجه به دستورات و توصیه های مقام معظم رهبری در ارتباط با حمایت از تولید داخل ساخت درایو و سافت استارتر تا رنج 1200کیلووات تحت لیسانس شرکت سانترنو را آغاز نموده است.

partner logopartner logopartner logo

شرکت سامان گستر نماینده انحصاری سانترنو ایتالیا

شبکه های اجتماعی

تماس با ما

شماره تماس
۰۲۱-۸۷۱۳۳

آدرس دفتر

تهران ، خیابان ولیعصر ، تقاطع مطهری ، خیابان فتحی شقاقی ، پلاک ۳ ، واحد ۱۰